ADVOCATUUR. Helpt.

Kracht is gespecialiseerd in conflicten rond namaak van ontwerpen, inbreuk op auteursrecht, en het vaststellen van schade en aansprakelijkheid wanneer een overeenkomst geen duidelijkheid biedt.

Zie DEZE PAGINA voor voorbeelden van zaken die door KRACHT werden behandeld.

 KRACHT helpt  In de praktijk van KRACHT zijn zaken behandeld met een belang van vele miljoenen tot een paar duizend Euro. Al die zaken waren belangrijk. KRACHT heeft gewerkt voor filmmakers, fotografen en fotomodellen. Ook minder glamoureuze zaken werden behandeld, zo stond het kantoor bijvoorbeeld met succes een kinderdagverblijf bij toen een subsidie niet werd uitbetaald; en ook hielp KRACHT een belangenvereniging die zich moest verantwoorden over de teksten op haar website. Het is fijn als een conflict zonder een rechtsgang kan worden opgelost, maar in de praktijk is KRACHT een kantoor dat haar cliënten vooral voor de rechter bijstaat.

KRACHT helpt

In de praktijk van KRACHT zijn zaken behandeld met een belang van vele miljoenen tot een paar duizend Euro. Al die zaken waren belangrijk. KRACHT heeft gewerkt voor filmmakers, fotografen en fotomodellen. Ook minder glamoureuze zaken werden behandeld, zo stond het kantoor bijvoorbeeld met succes een kinderdagverblijf bij toen een subsidie niet werd uitbetaald; en ook hielp KRACHT een belangenvereniging die zich moest verantwoorden over de teksten op haar website. Het is fijn als een conflict zonder een rechtsgang kan worden opgelost, maar in de praktijk is KRACHT een kantoor dat haar cliënten vooral voor de rechter bijstaat.

KRACHT begrijpt wat ondernemers willen.

Als er een conflict is, nemen we voor u contact op met de wederpartij. Dan kan het gaan om het sturen van een brief of aanmaning (de zogeheten 'cease and desist'-sommatie). We helpen om onderhandelingen zó te voeren dat er aan het conflict een einde komt. En we zorgen dat afspraken op papier worden gezet.

Soms moet de rechter er aan te pas komen. Er kan snel een kort geding worden gevoerd (bij de 'voorzieningenrechter'), maar bij ingewikkelde zaken gaan we liever naar 'de bodemrechter'. Bij zaken waar het gaat om afspraken die niet zijn nagekomen of om situaties waarbij schade is ontstaan, is de oplossing altijd maatwerk: praten, onderhandelen, schikken, of procederen. We lossen conflicten het liefst zo snel mogelijk op.

 Veel problemen kunnen voorkomen worden door tijdig ideeën vast te leggen. Dat is de gedachte achter 'CC proof'. Voor meer informatie: klik het logo.

Veel problemen kunnen voorkomen worden door tijdig ideeën vast te leggen. Dat is de gedachte achter 'CC proof'. Voor meer informatie: klik het logo.

Auteursrecht op ontwerpen (tekeningen)

 

Architectuur wordt beschermd door het auteursrecht, dat wil zeggen: architecten scheppen met hun ontwerpen een 'werk', en als makers krijgen zij het uitsluitende recht om dat werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. Het auteursrecht van een architect is niet alleen beperkt tot het afgebouwde ontwerp, maar strekt zich ook uit tot de tekeningen die voorafgaan aan het bouwen, met inbegrip van de ontwerpschetsen, de bouwtekeningen en technische tekeningen. De rechtbank Gelderland deed op 24 maart 2016 uitspraak in een zaak waarbij dit aan de orde kwam. Inzet van die procedure was niet alleen het gebruiksrecht van de tekeningen, maar ook wie voor dat gebruik moest betalen. Lees de blog HIER.

 

Bescherming van een idee.

Een steeds terugkerend probleem is de bescherming van een idee: creatieve mensen, al dan niet via een bedrijf, hebben voor de uitwerking van hun ideeën de hulp nodig van machtige(r) partijen, maar weten niet hoe ze kunnen voorkomen dat hun idee wordt ‘gestolen’. Er zijn verschillende manieren, maar in de praktijk blijft het vaak schipperen en hopen dat het goed gaat.

Een triest voorbeeld levert een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 20 april 2016. In die uitspraak ging het om een plan van de Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij om een toeristische route aan te leggen rond een voormalige spoorbaan (het 'Dokkumer Lokaaltje'). Tijdens de gesprekken en onderhandelingen met De Gemeente Leeuwarderadeel ging het mis. Lees de blog HIER.

 

Follow the money: IE en merchandising

De ‘seks-industrie’ (met een mooi Amerikaans eufemisme, ‘the adult industry’, of zelfs kortweg ‘the industry’) werd dankzij het internet plotseling een stuk zichtbaarder. En door het succes van 'Fifty Shades of Grey' is duidelijk geworden dat seks nog altijd verkoopt. Maar waar gaat het dan eigenlijk om? In deze blog wordt onderzocht wat nu eigenlijk het financiële belang is van the industry - en dat blijkt niet tegen te vallen...