26 juli 2019

De aarde maakt een moeilijke tijd mee. De temperatuur warmt op, dieren sterven uit, de oceanen raken leger en leger. Over de oorzaken wordt nogal eens getwist, maar het is helemaal niet zo moeilijk om de invloed van de mensheid te zien: mensen produceren veel, consumeren veel, ze vervuilen veel, en ze breiden hun leefgebied gestaag uit ten koste van alle andere dieren. Het is tijd voor bezinning, en die bezinning kan niet anders dan ten koste gaan van bepaalde takken van de industrie. Het is tijd om de aarde weer rust te gunnen.

KRACHT zet zich in voor een betere leefwereld, en doet dat zoals advocaten dat het beste kunnen: door het verspreiden van ideeën en met de wet in de hand. Op het ogenblik bereidt het kantoor een rechtszaak voor tegen een beruchte vervuiler. Meer informatie volgt nog.

Op deze pagina staat een ‘repositorium’ van artikelen en nieuwsberichten. Bedoeling is om een overzicht te geven van wat er speelt èn om inzicht te krijgen in wat het recht kan betekenen. Kunnen we met behulp van rechtszaken de wereld een betere plaats maken?