Privacy / cookie beleid

 

Kracht advocatuur (Kracht) hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de  toepasselijke wet- en regelgeving. Kracht kan deze Privacy / Cookie policy van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 25 mei 2018). Op deze website kunt u onze Privacy/ Cookie policy te allen tijde inzien.

Doeleinden persoonsgegevens
Als u Kracht een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, of bepaalde evenementen of seminars, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement of seminar. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. Kracht kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of - indien van toepassing - in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

Persoonsgegevens kunnen door ons en/of onze juridische partners worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. In het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie bijvoorbeeld voor zover noodzakelijk in een internationale juridische procedure of voor grensoverschrijdende juridische diensten, of omdat wij service providers gebruiken buiten de EU in welk geval wij voor contractuele waarborgen zorgen. De Verenigde Staten biedt geen vergelijkbare privacybescherming als landen van de Europese Unie. In die gevallen zullen wij voor contractuele waarborgen zorgen.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).

Ook plaatsen wij functionele cookies in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina's van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Kracht is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik van gegevens door Google en/of overige derden.

Op de website is het ook mogelijk om bepaalde pagina's en artikelen te delen via verschillende social media en toepassingen. Dit gaat via de zogenaamde AddThis tool. AddThis plaatst hiervoor cookies. Deze cookies worden (op dit moment) tussen de sessieduur en 1 jaar bewaard. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik van gegevens door AddThis en/of overige derden.

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt uitgelegd dat door gebruik te blijven maken van de website en op de volgende pagina te klikken, of, door het sluiten van de cookie melding, u toestemming geeft voor het plaatsen van 'add this' cookies. Wij registreren uw toestemming met een cookie. Als u geen toestemming geeft kunt u onze website nog steeds bezoeken. Wij plaatsen dan nog wel de functionele en Google analytics cookies en als u alsnog artikelen/pagina's wil delen, wordt ook de daarbij behorende cookie geplaatst. Wij registreren aan de hand van een cookie of u toestemming heeft gegeven voor 'add this' cookies, of dat u geen toestemming heeft gegeven. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard. Wij bewaren daarbij ook uw IP adres, alsmede de datum en het tijdstip van de toestemming.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan Kracht advocatuur, Postbusnummer 15914, 10701 NK Amsterdam, of contact@kracht-advocatuur.com.

U heeft het recht Kracht te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door Kracht als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Kracht advocatuur, Postbusnummer 15914, 10701 NK Amsterdam, of contact@kracht-advocatuur.com.

De veiligheid van uw gegevens
Kracht heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Samenvatting

  1. Er worden geen persoonlijke gegevens via deze website verzameld. Wel worden er statistieken bijgehouden over de bezoekers. Het is mogelijk dat uw IP-adres via die statistieken te vinden is.

  2. Via deze website kunt u reageren door bijvoorbeeld een email naar Kracht te versturen. De gegevens die u daarbij aan Kracht doorgeeft, zullen door ons verwerkt worden, bijvoorbeeld om uw vraag of verzoek te beantwoorden. Wanneer u de gebruik maakt van de diensten van Kracht zullen uw emailadres en andere persoonsgegevens in het adressenbestand van Kracht worden opgenomen.

  3. De gegevens die u aan Kracht verstrekt, zoals uw naam en adres, zullen door Kracht uitsluitend gebruikt worden voor het doel waar u ze voor heeft gegeven.